Vizija

Strategy_vision 3

Po odpravi omejitev, ki so ovirale prost pretok ljudi, blaga in storitev, je po odprtju Schengenske meje naraščajoče število malih in srednje velikih podjetij ob meji začelo poslovati na čezmejnem območju. Možnosti, ki so jih ustvarile nove razmere, in povpraševanje vse bolj dinamičnega prebivalstva, pozornega na kakovost, ki brez težav prečka nekdanjo mejo zaradi izbir, povezanih z zaposlitvijo, življenjem in koristmi, so ustvarili nove razmere tudi za podjetja, ki tem ljudem nudijo proizvode in storitve.
Skrben podjetnik, ki gre v korak s časom, namenja takim spremembam pozornost, jih spremlja in v njih prepoznava priložnosti za trgovanje, naložbe in rast. Najsi bo Slovenec ali Italijan, giblje se na obeh straneh meje in sledi priložnostim, ki se pokažejo v Sloveniji ali v Italiji.
Če želi svoje delo kar najbolje opravljati, mora poslovati v najboljših možnih pogojih, začenši pri izpolnjevanju predpisov, kjer se kljub poskusom Evropske unije, da bi uskladila in sprostila notranji trg vseh držav članic, še vedno kažejo razlike med posameznimi državami.
Namen projekta Transarmon je prispevati k odpravi teh neskladnosti med Slovenijo in Italijo ter čezmejnim podjetjem obeh držav zagotoviti pogoje za seznanjanje s spremembami zakonodaje za namene njenega usklajevanja in jim tako omogočiti lažje in prožnejše delovanje na mejnem območju.
Projekt deluje na podlagi seznanjanja, odkrivanja, učenja in poglabljanja vsebin, ki naj bi bile predvsem v domeni pravnikov, vendar v resnici neposredno vplivajo na vsakodnevno življenje.
Projekt torej ponuja obširnejše in boljše poznavanje čezmejnega podjetništva. Malim in srednje velikim podjetjem posreduje znanje in izkušnje, ki so potrebni za varno poslovanje na čezmejnem območju.